Renginio vieta

Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31
Vilnius

Tapatybės kodas

Penktadienis, kovo 15, at 18:00

Pasirodymai

Nuo 2017 m. kuriamas ir vertingais vietos, regionų ir nacionaliniais etninės kultūros reiškiniais, įvykiais, tradicijomis pildomas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas. Vertybės šalies visuomenei pristatomos, o jų saugotojai pagerbiami iškilmėse, kurios jau antrą kartą vyks Vilniaus rotušėje. Šventėje bus pristatomos devynios į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauktos vertybės ir teikiami sertifikatai jų saugotojams. 2018 m. Sąvadą papildė lietuviškos ristynės, tarptautinis folkloro festivalis „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje, verbų rišimo tradicija Vilniaus krašte, muzikavimas bandonijomis Tauragės krašte, Visagino totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventės „Sabantui“, Skudutiškio (Molėtų r.) šventvietės lankymas, Biržų krašto sutartinės ir jų atlikimas, Šiaurės rytų aukštaičių muzikavimas Peterburgo armonika ir užlietų Kauno rajono kaimų dainavimo tradicija. (Vilniaus rotušės informacija)

Iškilmėse pasirodys ir folkloro ansamblis „Ratilio“ – nuolatinis festivalio „Skamba skamba kankliai“ dalyvis, taip pat besidomintis sutartinių atlikimo, muzikavimo bandonijomis ir Peterburgo armonika tradicijomis. 

Renginių paieška

Go to top