CD Vidury lauku Virselis
 
VIDURY LAUKŲ...
 
Stovi  pasaulio vidury mitinis mūsų Pasaulio medis, protėvių pasaulio ir jo tvarkos supratimo ašis. Pačioje jo viršūnėje dieną šviečia saulė, naktį žiba mėnulis ir žvaigždės, nuo ankstaus ryto ant jo šakelių čiulba paukštukai, dūzgia bitutės, vainiko pavėsyje savo gyvenimus gyvena žmogus, laigo ėriukai, prunkščia žirgai ir bauboja jauteliai, o po šaknimis – tie, kam reikia tamsos ir slapties. Pasaulio medžio įvaizdis gana dažnas ir mūsų naujametinio ciklo bei kitose kalendorinėse dainose. Pasak Norberto Vėliaus, baltų pasaulis apskritai buvo orientuojamas pagal Pasaulio medžio provaizdį. Baltų teritorijose galima įžvelgti ir „paguldyto medžio” atvaizdą. Šaknys – Vakaruose, Prūsijoje, šakos apima Aukštaitiją ir kitas rytines baltų teritorijas, o kamienas – tarsi pereinamoji, vidurinė trinarės struktūros dalis.
 
Šioje kompaktinėje plokštelėje įrašyti kūriniai, kurie lietuvių tautosakoje asocijuojasi su Pasaulio medžio įvaizdžiu: grūšelė, ąžuolas, jovaras, liepa, obelis, putinas, eglė, pušis  ir kt.
Pasaulio arba Gyvybės medžio tema – neišsenkantis šaltinis kūrybai...
 
 1. Daina „Vidury laukų stovi grūšelė“ – solistė Adelė Vaiginytė
 2. Daina „Ant kalnelio jovaras žydėjo“ – veda Jūratė Šutaitė
 3. Daina „Ųžuolas su liepełi“ – solistė Julija Vilkaitė
 4. Sutartinė „Užaugo liepa“
 5. Daina „Tu pucine raudonasai“ – solistas Lukas Bagdonavičius
 6. Sutartinė „Lioj, lioj šalavija“ lumzdeliais groja Julija Vilkaitė ir Modesta Pakalnytė; gieda Adelė Vaiginytė ir Jūratė Šutaitė
 7. Sutartinė „Obelyt, gražuolyt“ – kankliuoja Vilius Marma
 8. Daina „Sodzino brolis obelėłį“ – solistas Vladas Neniškis
 9. Daina „Žaliami sodi obelėlė“ – veda Milda Morkūnaitė
 10. Daina „Ant kalno beržai“ – solistė Milda Pieškutė
 11. Daina „Vai, tu aglala“ – solistas Augminas Petronis
 12. Sutartinė „Jaglala aukštuola, ladūto“
 13. Daina „Tu putine šermuli“ – solistas Vilius Marma
 14. Daina  „Oi, tu pušele“ – veda Milda Pieškutė
 
Atlikėjai: Vilniaus universiteto folkloro ansamblis RATILIO, Saulius Petreikis, Paulius Kilbauskas.
Sudarytoja Milda Ričkutė.
Leidėjas: Vilniaus etninės kultūros centras.
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus universitetas.
Įrašyta 2017 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro įrašų studijoje.
Garso režisierius Rimantas Motiejūnas.
Viršelio nuotraukų autorius Keiichi Kagi.
Dailininkas Šarūnas Joneikis
© Vilniaus etninės kultūros centras, 2018
© Milda Ričkutė (sudarytoja), 2018
 
Projektą iš dalies finansavo
 
LTK Logotipas2
 

Artimiausi renginiai

Didela stora aukštaitiška vesalia

Šeštadienis, lapkričio 17, 15:00

Nacionalinė Aukštaitijos sostinės šventė

Nauja knyga

Nuostabus laikas

Ratilio 50

Go to top