„Etnosocializacija“ – tai dinamiškas Vilniaus universiteto studentų folkloro ansamblio „Ratilio“ projektas, kurio tikslas – ugdyti vaikų, lankančių dienos centrus, socialinius gebėjimus. Ansamblio nariai tiki, kad tradicinė lietuvių kultūra (žaidimai, pasakos, muzikavimas liaudies instrumentais) yra puiki priemonė mokytis socialinių, visuomeninių vertybių. Jaunimo buvimas kartu su vaikais yra nepakeičiamas socializacijos ir mokymosi būdas, tiek jaunimui, tiek vaikams. Projektas vyko 2011 m. vasario – birželio mėn. trijuose vaikų dienos centruose Vilniuje: J. Matulaičio šeimos pagalbos centre, Antakalnio vaikų dienos centre, vaikų dienos centre Fabijoniškėse „Svajonių laivas“.

Iš viso paruoštos 4 skirtingos „Etnosocializacijos“ programos, kurios paremtos aktyviu dalyvių įtraukimu, kūrybiškumo ir socialinių gebėjimų ugdymu. Kūrybinės dirbtuvės susideda iš trijų dalių:

1. šokiai, žaidimai (skirti susipažinti ir susidraugauti bei skatinti dalyvių aktyvumą);

2. muzikinės improvizacijos (siekiama, kad dalyviai įsiklausytų ir išgirstų vienas kitą);

3. pasakų sekimas ir jų interpretavimas (skirta dalyvių nusiraminimui ir susikaupimui, skatinama pačius vaikus kurti ir pasakoti istorijas).

Kitas svarbus projekto tikslas yra „Ratilio“ iniciatyvinės grupės narių tobulėjimas. Nė vienas „Ratilio“ ansamblio narys nėra socialinis darbuotojas, todėl „Etnosocializacija“ – puiki galimybė iniciatyvinės grupės nariams įgyti socialinio darbo patirties. Todėl projekto metų vyko ir teoriniai seminarai apie darbą su vaikais, kuriuos vedė psichologė Jūratė Selilienė, ilgą laiką dirbusi su socialinės rizikos vaikais.

Šiai „Ratilio“ jaunimo iniciatyvai buvo skirta parama iš ES programos „Veiklus jaunimas“, kuri skatina aktyvų jaunimo dalyvavimą sprendžiant įvairias visuomenės problemas.